OrBinah

(En berbère) Mouvement Amazighe (berbère) et sens politique

ايت وكًري ار سكارن ي-وامان مامنك اد زراين

 

 

يزوار-ييّي يادلـّـي ما وريخ يان وارّا اسم-اس "يان يران آ-يبّي اسيف تيمكًديت" (س-وسكيل الاتينيّ؛ نقّر ازّداي-اد). غيلاد راد سمدخ ي-وارّا-يانّ كرا ن-واوال نيت يزدين د-مادّ يزّان.

 

تودرت  ار  تّموسّو؛  دّونيت  ار  تّـندودوي؛  يكًـويّا  ن-ويد  يسوينكًـيمن  ار  كًــيسن  تّموسّون ولا  نتّــني  يســوينــكًيمن،  غيكلــي كولـّـو تّموسو تودرت ن-دّونيت.  ور  يــلـّـي  سلــيدّ  تيورار  اد  ور  يتّموسّون،  غيكــلـّي  تّـينين.

اموسّــو  امازيغ  يــبّي  اوال،  تـمّـونت-اس لحيلات غ-يان وزمز باهرا يغزّيفن يستهمّان غ-يزماز  ن-تمازيرت: ور  يوفي  مادّ  يتّـيـني كولـّــو  ماد لان  صضيص  ييرن  لــّـي  غ-يحما  واوال  ف-ليمورات  ن-تــمازيــرت  غ-ما  يــزلين  س-تسكرا  ن-لحكُــمت (2016).

ور  دارس  لـّـين  يســوينكًيمن  ماد  س-ار  يطـّـفار اجموع يدرو-نّ كًيس.  ار  يـتـقــّـل  غار  س-كرا  ن-تاكًــات  غ-يــزّلمض  نيغ  غ-يفّوس،  ماغ  يمّوت  كرا  ن-واشّ يكًـلّين،  نيغ  كرا  ن-تاشّ تيكًـلـّـينت (اد-تن  يرحم ربّي)،  افاد  ياسي  يـــــشـنــيــالن  نّس  يســموتّـلـــتن  كًيسن،  ينّا-ياك:  هايّاخ "حتّى حنا"  لّان  دارنخ  شّــــوهـــادا، ار  يساعيّاض.

 

اوا  هاتي  يوفا  داخ  غيلاد  ماد  فا  يساوال يان يميكّ.  غمكانّ، يسنمالا  داخ  تيكًيرا-ياد  يجموعن  د-يسقّيــمن،  يضي-د  داخ  يـبــريحن  يغزّيــفن؛  اشكو  لحكُـمت (لــي غ-دارس ور يلـّـي ماد فلّاس  يتّيـني غ-وزمز-لـّي غ-حمان يمديويلن ن-وسكّير نّس) تفـكا-د  غيلاد  يرشّامن  ن-توّوري نس ن-مادّ  يوشكان. سول غ-وفلّا، يرشّامن-انّ  كلولـّـو،  ور  كًيسن  يباين  ي-وموسّو-اد  سليدّ  انقيض لـّي  يزلين  س-يمقونن ن-ورسّم ن-ييلس  امازيغ.

سول حتّى  انقّيض-اد نيت يكًان  واحدوت غ-يكًويا ن-وموسّو-انّ،  ور  يزضار  يان كًيسن اد  فلّاس  يساول  غاسّاد  يسّحضر-د  غ-وكًايّو نس د-واوال نّس كولـّـو  مادّ  يزّان تيكًيرا-ياد  غ-يكًـر  ن-تسياست.

 

لـّـغتّيــنّ  كّان يمستكًـّـار يحوكوميّن  يمزوورا  ار  ضّــسّان غ-يجموعن ن-لاسواق د-يكًراون ن-لاحزاب د-يمّولـّيتن ولا غ-يسقويما ياكّـُ ن-لبارلامان ف-ييلس امازيغ ولا يد  بابنس،  ارس رسن زّهزان  س-تمسّضصا ور ينوين،  يضهار  سّغ  لبريحات  يمــكًـّورا ن-وموسو  امازيغ (لـّـي داخ  يوفان  يميكّ  ن-ما  يتّني) ماس  ور-نّ  اكُّـ  يوكز  ماسدّ  تيكليت  يزوارن  غ-ومزروي  ن-تمازيرت  اياد غ-يساول  يخفدّي ن-لحكُـمت  تاماينوت  س-ييلس  امازيغ  غ-واسّ  لّي يزوارن  يس يومز  تامستكًـّارت  نس،  ييـري  غمكانّ  اد يــــــــازن  يــــــات  تبــــرات  ي-كولـّو ما يهمّا واوال غ-ويلـّي فهمنين.

 

ليمورات  ن-تسيّاست  مّوكرسنت  باهرا، ييــزضاي  وموسّو  نّسنت.  ار  تيـرينـت  اكًـُـري  د-لياقين  ن-ايت لعاقل، سول  د-ورد يميكّاتين ن-تيــلّاي  د-لعاضوض  اردّ   ساهلن  يزماز، نون يكُزارن،  رزين  يغاراسن س-وورتان.

بو-وكًري  ار  يسكار  ي-وامان  مامنك اد  زراين؛ امّا  بو تكونّـيــت  د-نيهني،  هانّ  ور  يسّـين  ابلا:  "فكات-يّيد  تابّوبوت  ينو  نيغ-ت سقربلخ  ضرخ-نّ  غ-وانو".

غايان  اد  ف-يادلـّـي  يزوار  يس  وريغ  يان  ن-واوال   لـّي را-ن  ياف  يان-ت  يران  غ-وضغار-ادّ  يوشكان:

 

(aTTan n-tavaRt n-yixf  v-usays  n-ufrak  d-uswingm (2015

 

https://orbinah.blog4ever.com/en-berbere-tashlhiyt-le-mouvement-amazigh-marocain-un-

mouvement-autiste

 

---------------------------------------------

 

محمد المدلاوي (المعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط)

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques27/04/2017
1 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 343 autres membres