OrBinah

(En berbère) Le degré zéro de la politique

واخّا  رّاكًــغ  يمــرزيكَـ ، اقّا  راد  يكًـ  يميــــم؛

واخّا  نيت  تــرزيكًـ  ي-تاسوين،  تكًـ  امحّاض،

تيـد'تّ  يقّورن  حــرّونــت،  ور  يكًــ  لهرشـان

ا-تّـــنـدّ  يكَــ  يــيلس،  يــيـتّي غ-وامود  لهيشار.

----

Le degré ZERO de la politique

yan iran ad ad ibbi asif timgdit

 

azmmim :

 

H=ح;

3=ع;

x=خ;

v=غ;

c=ش;

j=ج;   

T, D, S, Z R : des emphatiques ;

 

° = labiovélarisation

 

 

idus yilf, iZDay, macc ar-t ittawi wasif; ifssus widi idrus macc ar ittbi asif. wad izwarn ur issn slid ad ingi s-mnid: ar ittiri ad ibbi asif timgdit. wissin ar-nn iTTar v-waman, ifk lxaTr i-wasif, arnn ittks kra s-tsga, imikk s-imikk, ixard izri s-ugmmaD yaDni, ukan yamZ ilmma avaras nna ira …

---

amudr, ig-iyt afgan niv-t ur igi, ar-nn ittdrak s-lHilt aynna-d ikkan nnig n-mammi iZDar. ilf, iv gik iZZa, ssutl hlli s-tsg ag°nna-kinn yaZ, hann rann iDR f-uqmmu; acku ur issn qlidd mind.

---

yan sin wussan-ayad (12 yunyu 2015), iga-d yan umddakk°l v-ivir n-faysbuk yat tulaft lli-t ismunn d-yan luzir nit ittyawssann. inna v-ddawas n-tulaft-ann mas-t issusm unmuqqar d-umawas-ann izwarn n-skkinn n-bRRa v-tnbaDt lli izrin n-tmazit.

ur-akk° ikki uzmz kra n-tusdadin s-d ggujjin kra n-imddukkal yaDni zund ivrZZan, dlHn-tt y-usmummi d-usHiyH d-tvuyyit d-uzawar zund iv-nn umZn imikr. nnan-ak dax hati ittyawcmat bumHnd; icmt-t wuccn. nnan-ak  ufan-inn masdd yan ssv-willi v-nn akk° bahra flsn v-usays n-cnuccg n-tussna n-tmazivt ad-d ifaw mas dars llant tizzday n-tiddukkla idusn d-wa3dawn d-inwwacn n-tmmuzva. ulln taqqurt zud iv-nn tHSSl ljma3t lmuddn v-tazzribt n-lbhaym n-wazzigg. awa mad-za kullu ijRan?

---

 

ar ttinin imzwura mas inna sdi Hmad u-musa:

 

[[“zaydat, a iclHiyn, a-kk°n issugt Rbbi, isukkt-k°n [v-tmizar], ig gitun lbaRaka; inn v-tgam yan, hann giv-as wissin; inn v-tgam sin, hann giv-awn wisskraD, in v-tgam … (3, 4, 5, 6); inn v-tgam sa, hann tddzam f-iguyya nnun”]].

 

---

 

amr yan lli mmi  ur iqqn bab n-ignwan taqnubbiyt n-ugri d-l3aql,  ur-as ixfi mad mmi-nn tsskna tulaft-ann lliv-d ibidd luzir s-taDSa d-umddakk°l nnv, madghis: ismmstayn n-tsiyast kkan-d avaras v-tmazirt. ig-iyt uzmz win ismmstayn ula win nnig-asn,  ur illi slid sin imussutn v-uskkin n-ma iZlin s-tmazivt: (i) swa a tg yat tuwriqt ilan aZaZu v-usays n-wurar n-tsiyast, (ii) swa ad tg var yat tallvat lli mmi bdda ttalsn willi-willi bdda v-ug°ns n-inv°Ran d-tansiwin nnsn v-ddu wakal.

 

---

 

“zaydat, aiclHiyn, akk°n issugt Rbbi isukkt-k°n …” ad s-inna sdi Hmad u-musa; urd “akk°n ig Rbbi d-tglluzt n-ihray n-Panurge”.

 

---

 

kullu wanna mmi ur imsl Rbbi ticnba n-tsksut lli-as iga gr ivariwn, issn masdd amawas lli f-d yucka wawal-ad, swalant yadlli ayt zzawit nns tasrtant s-tasga v-imdurruntn n-tawjiwin n-kra igan anaw v-ugns n-trabbut-ann.

 

ifaw dax yadlli - viklli kullu s-ar fttun limuR n-tsrtit, mad s-ar ittmav kiwan ad dars tili kra n-tuwRiqt ma-ys yakkan aZaZu mas-ann ittadr f-wiyaD, ig-tt d-tarrmizt v-wurar.

 

awa, vilad, tizi lli v-ttinn ikka ilazm ad awsn imHiyHn d-id bu-icnyaln i-zund ssayid-ann, mknna ukan tga zzawit lli v-isala tasrtant, afad dars yili mas-ann ittadr v-umHukku d-ingg°a nns v-usays, nkrn lguman vilad ar-t sniriyn, ar ssgis ttbrran.

 

ma rad kullu ig tigira n-wawal v-RRhD-ad n-umuss “amvnas”? radd issagg° mas izlf ijdr ssayyid-ann v-umHukku: rad ig wawal zund vmka:

 

“had willi s-tvalt is rad-ak awsn iv a tsillift s-tuwRiqt n-tmazivt niv tin tmazirt, ar gik ttbrran! awa qn3a s-tuwZut lli v-k nga!”. vmkad ad s-immkn ad-t ig wawal lliv-d kullu ggujjin ivRZZan, fkn-tt i-uzawar, ar ttHkamn f-idwa n-yan s-ma tskr zzawit lli v-t-id yufa lHal.

 

----

 

mad igan "a-kk°n isukkt Rbbi, ig gitun lbaRaka" ?

 

kra igan ag°ri ssv-ig°ritn n-umadan, lli mmi-nn yattuy watig nns nnig kullu ma ur ihmmin slidd zzawit-ad niv tamgrut-an n-tsyyast, ilazm ad-dars tili yat tustayt nit issugrn v-isuyas n-tussna, d-tsiyast, d-iqqariDn d-lmal. vmkann ad f-as inna rrays "a ddunit tra vilad ayt l3aql d-lmal".

 

iv nbidd var dar usays n-tsiyast, ilazm ilmma ad ilin infrad n-tustayt-ann v-kra igan tamgrut, d-kra igan tansmunt, afad gis cnuccgn yan umussu amaynu v-iguyya n-middn vilad lliv tuwrri tmazivt tga yat tuwriqt n-urar v-usasy.

 

kullu vayann acku, v-tgira kullu n-wawal, hann ur illi kra n-mad iZDarn ad ittyawskar v-tmazirt s-bla n-ayt tmazirt. yat v-tiwwurirwin kullu-d izwarn n-tustayt-ad ad-stt igan, d-ad taws afad snifln middn iswingimn nnsn, biddn-inn f-lfaydt n-tussna tamazivt i-wamun kullu-t, urd ad hlli tsrrH tustayt-ann azawar i-yan d-dis ur imcackan v-uswingm.

 

-------------

Un autre texte en étroite relation (“يـــغــرف  بويــسممومّوين”) :

 

https://orbinah.blog4ever.com/berbere-en-graphie-arabe-une-culture-de-lamentation

 

 14/06/2015
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 343 autres membres