OrBinah

(EN BERBER) 7-Extraits de la Comédie Berbère (poésie; en graphie arabe)

مقطوعات من الملعبة الأمازيغية

(Mohamed Elmedlaoui. La Comédie Berbère. 2008)

من أجل ورقة تقديمية بالعربية للملعبة الأمازيغية (ديوان شعري أمازيغي)، انقر هــنــا

 

 المقطوعة 7

 (تابعة للمقطوعة-5: "توسّنا س-يمـيّن" https://orbinah.blog4ever.com/en-amazigh-berbere-5-extraits-de-la-comedie-berbere)

 

 

القسم-7 تيميتار ن-تخلوت

 

غيلا، هاد يان يميكّ ن-طـّـنــز، اتّيد اويغ؛

يكًـا يان  يميكّاتين  ن-طـّنـز-اد  اشلحيّ.

     [يايّميكـّاتين]

يشلحـيّــن ار تّـمضصان واخّا نيت  وحلن؛

يجرمان، يان واناو  ن-تسكليـو  آ-سن كًان،

            [ياوّاناو]

يضي-تيد  باقّـشيـش - اد-ت رحمن يكًنوان !

راد سرس نضفار اضرف، نزدي-د  اوال ينيغ:

 [راسّرس]

يكًا لامـر  نم، ا-لومّا  مّي-د  يزّا ما-ياد،

ا-لومّا  فد-تّضصان  لكًنوس، تكًـ  اسكّـرض،(1)

زود  وكان  بو-تحديبّا   يـزورن غ-يمنضرن:

ييــوي-نّ  رّجا  ا-ستّ  يكـّيـس، كًـين اسند  تايّاض.

            [رّجاستّيكّيس]

اتّلمود  يادلـّـي، "كًـوي نافال" ادّ  نّان،(2)

س-يسّرصا   بنوخلدون - يغُــزان  غ-ماد  نّان:

تاونكًيـمت  ن-تنباض  د-ومديول  ن-دّولات

س-يسقّولن  ن-وسوينكًيـم  د-سّيعر  ن-يمان،

        [قّولنوو'ســوينكًيـم]

د-يسكُـفال  غ-يزرفان، ا-يغابن  زيكّ   لحال

دار  كرا  ن-لكًنوس  لـّي  مّي  نغُـمسن، د-لكًومان.

       [كرالـّـكًـنوس]

ار  يميل  نتّوهام ي-ونوفل-دا  ن-زمان؛

ار  يميل-دا  نتّوهام  تيزي  لـّي  غ-نّان:

"مونات-اغد، ينات اكّـُ: 'يحيا!'  هانّ نكًا  يان؛

لخاليج  س-لموحيط ا-دّ  زكًرن  يــزوران ..."؛

 

ها  غيلاد  داخ  سّنـكرن-د  سّـيبا  ن-زمان:

تاحزّابت  ن-تمّوزغا  ن-غيد  ولا  ن-مكانّ.

غيلاد،  اد  داخ  ينيغ:  "يحياك، ا-يامازيغ"،

"امازيغ  ن-وماضال، يحيا-ت!  ينّا  غ-لاّن".

ها  تيمّوزغا،  غاسّاد، ا-يكًان  لقوميّات:

 

سّغ امّاسك  ن-تكناريّـت  يخار  يسيــوان،

 

ولا  بوركينافاصّو  د-مـالــي  د-نّــيجـيـر،

 

نكُّــني  كولّــون ا-يانّ؛ يس  نتّـو  تاماكًـيت.

 

يزّا-د  "وفكًان امازيغ"  د-"وزرف  امازيغ"،

د-ومزروي  د-وسكًـّاس؛  سّلام  يكًا-د  "ازول"؛

آ-يان  اغ-ت  ور  ينّين،  "احلاس  اغا  سّندون"؛

"تانمّيرت!،  ازول  امازغان  ا-يامغناس!"؛

تاكًـُـلاّ  د-بادّاز، ا-هانّ  تاماكًـيت  نّاغ؛

بصطيلا  د-قاماما،  لاندالوس  ا-دّ  كّان،

ولا  "لآلا"  د-"لملحون"  د-طـّربوش  ن-فاس،

د-لـكًـدرا  لـّي  ن-يجكناي،  د-لميزان  ن-سوس،

د-لعيطا،  ولا  لعلاوي، ولا  كولـّو غايانّ،

نبرّا-تن،  يسد كا  زّان  غ-ومور  ن-ياكوش.

 

ينـّا-ياسد  وزوليض،  يسمون-اسند  اوال:

[هيـّـا غيكـّ  تيفيناغ آ-س را  تـبّـيم  اسيف !? 

تاشلحيت  ن-لجديد-ا  ور اونـتّ يري  يان.  

 "تانـمّيـرت ولا "يازول"، ور  راتّــن تّـيـنـيغ].

----------------

(1) قال المتنبي في قومه بعصره:

       أغايَةُ الدِّينِ أن تُحْفُوا شَوَارِبَكُمْ * يا أُمَّةً ضَحِكَتْ مِن جَهْلِهَا الأُمَمُ

(2) بالنسبة لتحديد الأدبيات التلمودية لماهية גוי נבל (أي "الأمة الخرقاء"، التي قيل إنه تمّ إجلاءُ بني إسرائيل إليها عقابا لهم على تقاعسهم عن الدفاع عن أورشليم)، وإسقاط تلك الماهيّة على شعوب شمال إفريقيا، انظر المدلاوي (2012 رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والأداب, ص: 244-265).29/03/2015
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 330 autres membres