OrBinah

(En berbère Tachelhiyt) Enfants de la rue, hier et aujourd'hui

"tarwa n-tuskt" n-iDgam d-win vassad

أبناء الشوارع ما بين الأمس واليوم

--------

 

(x/خ; v/غ; les emphatiques en majuscule)

 

rad-awn als laxbar ur igin imiyn. gan kra n-mad-iyi iJran sul dar var kra n 9 n-isggwasn. iga uzmz anbdu, ilint tigga n-sskwila, yaZ l3ayd n-tfaska.

 

kkix-ttn ksix smmus izammarn n-tfaska (winx d-win kra n-waddJarn) v-kra n-igran tama n-uvaras n-yan ssuq lli nit i3mmRn vassann. iga lHal tadggwat ar-d ttuwrruyn imssuqn. ggiwrx v-ddu yan ufRDiy n-zziyt salax allam n-TTagiya s-lkruci, ar-nn ssksax s-izmmarn lli. shix yat tassa3t, allax allni inu laHH izammarn lli.

 

nkrx ar ttazzalx v-kra igatt tasga ar allax acku kSuDx akuRay n-ayt-dari. walu! zrix stagant ad-nn mnaqqarx d-tgwlzin n-imksawn lli-d ikkan avarS n-ukccum n-wulli, ad ZRx yak ur-nn dars zrin izammarn lli; walu!

 

bdan ar-d  TTarnt tillas; rwlx ilmma zrix s-yan usmaDal (rruDt) kcmx rksx gis gr timDal d-uzggwar. immk ukan yawi-yi yiTTS, ur-d duyx abla lliv nit imnaSSa uZun n-yiD, nkrx tamZ-iyi tawda v-gr timDal. nkrx fuuvx v-tillas waddsx aDwwar lli ilan tiflut afv-nn tiflut tqqn. mcabbax vlix ssv yan mani v-illa yan usvli v-ugadir n-bRRa ar ttidux vtillas f-isil n-uvrab ayllix lkmx timzgida ggwizx d-inbdad n-tjRRaRt n-wanu kcmx slmqSurt gnx dax.

 

immik ukan ar ssflidx i-lHss n-ibaciln ar-nd ttaZ tifawt n-laNba, skrx is TTasx. had tafqqiRt  tbdd flla (afqqiR illa v-umuddu). tnna-iyi nkr a yuws n-tsukt. ...

llidd askka, urta-d tvli tafukt, tbidd-nn flla v-usarag lliv gnx tasga i-wakal. tfka iyi yan uzgwi n-tunnirt insan, tini-iyi: yaLLah, ad ur ZRx udm nnk abla d-izammarn s-smmus idsn. ...

 

zrix ar ttllix v-iDuran urta ffuvn wulli ar-nn sDuqquRx saqqax: is iRbbi ur ixlDn kra nizammarn iDgam tadggwat d-wulli nnun? walu; kra igatt yan ar ittini: ayhayya iDgam iga ssuq; uku mav-tn iSug kra numssq d-uvaraS nns. ...

tvli tafukt, tkks-nn wahli, zrix stagant a-nn mnaqqarx d-wulli n-iDuran yaggugn. amksa nna mnaqqarx inna: walu. zaydax vmkann, v-gr izuran ar-nn tafax kra n-ilgwmaDn sul ukan fsrn ad Rvn v-tafukt, ar ttmavax d-idwanyan ad-t nvax s-iZran ... imikk ukan had yan mTTl- imksawn (yan waylal lli hlli ittazzaln tval is rad-t tamZt, imikk ukan iffarri ittrsnn var v-madd yaZn) ibayn iyi, ZZux gis ar sri issutul v-tagant aylliv-iyi isrufa. ...

 

tigira kullu ZRx-nn dax yat tglluzt yaggugn, flx mTTl-imksawn waddsx-tt. imikk ukan ar-nn ssaggwax amksa tama nwulli nns: iga aHZDuD viklli-t turu mas, issrs akuRay d-uqccab nns tama nns,  iZZl iDarn, yadr y-ugayyu, ur ssinx ma isala.

zaydx ar-nn ttaZx aylliv-iyi ifaw is isala tummaZt nss, yack-iyi-d lHal, ur sul z3imx ad-t-inn sul bahra aZx. walaynni ilazm-iyi ad-t saqqasx.

vRix-as: wa ma ism nnk, wa ma ism nk! is awa iRbbi ur tZrit kra n-izammar jlan-iyi iDgam ...?

igrawld nit ufrux-lli s-dari, walaynni izayd nit isala  tawwuri-lli nns s-lyaqin v-lhna d-sslamnt, inna-iyi:

 

"aHH nnk dark lxTiyt iggutn; izmmarn munn d-uvaRas n-ssuqq aylliv lkmn aDwwar n-tagadirt, kcmn s-wurti n-umvar frdn v-tbHirt. ...".

 

zrix nit ilmma siwala tagadirt, ar swingimx v-lxTiyt d-ukuRay iv yad ufix izammarn. ur lkmnt takkwZin aylliv sslkmx izammarn stgmmi, afx-nn tafqqirt ar talla: uku mani ikka yiwi?

------------

Mohamed Elmedlaoui26/08/2017
4 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 330 autres membres