OrBinah

(EN BERBERE) 8-Extraits de la Comédie Berbère (graphie arabe)

مقطوعات من الملعبة الأمازيغية

(Mohamed Elmedlaoui. La Comédie Berbère. 2008 )

 

في إطار قلب أبيات ديوان "تيمسّــضصيت" (الملعبة الأمازيغية. المدلاوي 2008) من الحرف اللاتيني، الذي نشر به أصلا، إلى الحرف العربي؛ نواصل هنا نشر المقاطع تباعا، وذلك توسيعا لدائرة القراء المهتمين ممن يمتلكون اللغة الأمازيغية وليسوا ممن تعودوا على قراءتها بالحرف اللاتيني.

 

القسم-8

يميكّـ  يمـرغـن،  د-يمكّـ  يـرزيكًـن

 

غيلا  را-دّ  نارم  يان  وقّسيد،  يمــرغ  وكان

غيكــلـّي  تمــرغ  دّونيت  تيكًـيرا  ن-ووسّان

                               [تيكًـيراوّوسان]

نيويت-يد  س-وشلحيّ،  ا-يس  يسلاّ  كيـوان

غ-نكًر  ويلـّي  يفهمن  ي-ضّروبات  ن-دّيوان

نـكًا-تيد  س-ومزغـي  لـّي-سد  نضمن  يماسّانّ

زود  "التاملي"  نغ  زود  ازناكًـ،  يغــر  كو-يان،

نيغ-اس  يسّفلد،  فهمن،  ور-دي  جمّـلن  ي-يان.

نكًا-تيد  س-ومازيغ،  غمكدا-د  يكًا  غيـلاد

غيكـلـّي  س-تيد  كّـوسانت  يستّ  تاسوت-اد

ور  كـّـيسغ،  ور-نّ  نزويد  اضاض  ي-واوال.

يغ-اكّـُ  نـزّا  تاكًوري،  تكًـ-اسن  ما  يزّان،

اسقّول  ن-وسكًـُـري  كاد  فا-نسغال  اوال:

يلوكًان-دا  ن-تجرّومت  ا-يـكًن  يسقُّـُـال.

نيوي-تيد  س-وشلحيّ، ا-يس  يسلاّ  كيوان،

ناركًـ-ت  ي-ليازيد، ا-باقشيش  لـّي  يدّان.

ايّوز  ا-ليازيد،  ا-يارّاو  ن-تاليوين؛

تسضصيتّـن  غ-دونيــيت،  ازنغ-اك  نكـّيــن

تامضصاوت-اد  نّاغ،  ا-يك  تزيّـن  ليخرت

تسضصيــتّن  س-تّـمتيل-دا  ن-"لمونولوكًـ"

كولـّو  ما يـكًان  سّوقّ  نغ-ك  يكًـ،  ا-ياساراكًـ،

مروبّون  فلاّك،  ا-نّ  اكًـُّـين  غ-تالمريت

غ-نّ  يلاّ  "لكاريكاتور"  زرن-ينّ  يـغُـنباب،

افن  تاخلوت  نسن  ناحيا-تّ  غ-كًــر  تيّاض،

فـرحن،  بّاقّين  س-تاضصا،  اعراب  ولا  اشلحيّ.

                         [سـتاضساعرابولاشلحيّ]

اموسّو  ن-زيكّ  اد  يكًـا  ونوفل  ن-يد  فلان:

اتّــلمود، يادلـّـي  "كًــوي نافال"  ا-نّ  زران

غ-ومور  ن-فريقيــيّا،(1)  زود  "هيروضوتّ"  وكان !

اوا  را-دّ  ناوي  يان  وقّسيد،  يمــرغ  وكان،

غيكلـّي  تمــرغ  دّونيت  تيكًـيرا  ن-ووسّان،

                               [تيكًـيراوّوسان]

ا-كًـّـيسن  فسرغ  كرا  ن-يخلوتن  دا  ن-زمان.

                         ***                     

واخّا  رّاكًـغ  يمــرزيكًـ،  اقّا  راد  يكًـ  يميم:

واخّـا  نيت  تـرزيـكًـ  ي-تاسوين،  تكًـ  امحّاض،

تيــد'تّ  يقّورن  حـرّونت،  ور  يكًـ  لهرشان

اتّـنـدّ  يكًـ  يـيــلس،  يتّي  غ-وامود  لهيـشار.

ما-ياد،  يسّن-ت،  يفاقّ-اس  "موخير  سفاريم" (2)

ملـّيغ  يــزرا  ماس  اطـّـان،  جاج  ادّ-دي  تّـكان؛

تاماتارت  نس  ا-ياكّـا  غ-وودم  ن-يموضان،

ياكُـي - زود  باقّشيش -  يسمـرقّي  تالمريت،

ار  يتّانّاي  ار  مّالن  ي-ويّــاض  زرين

رّهض  ن-يغُـنباب  لـّيدّ  سقادّمن  ي-سّوق.

[رّهضيّــغُنباب]

يرين  اد  سوقّـن  تودرت،  فــلــن-د  تيميتار.

--------------------------------

(1) بالنسبة لتحديد الأدبيات التلموذية لماهية גוי נבל ([كًوي نافال]، أي "الأمة الخرقاء"، التي قيل إنه تمّ إجلاءُ بني إسرائيل إليها عقابا لهم على تقاعسهم عن الدفاع عن أورشليم)، وإسقاط التفسيرات اللاحقة لتلك الماهيّة الاسطورية على شعوب شمال إفريقيا، انظر المدلاوي (2012 رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والأداب, ص: 244-265).

(2) مانديل موخير-سفاريم (1836-1917)، هو كاتب روسي باللغتين العبرية والييديش؛ انظر:

David Aberbach (1993) Realism, Caricature and Bias. The Fiction of Mendele Mocher Sefarim. The Littman Library of Jewish Civilization.

 12/04/2015
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 330 autres membres